Cjenik

Tijekom ljetnog perioda (01.03. – 31.10.) najamnina za proslave iznosi 2.000,00 kn.

Tijekom zimskog perioda (01.11. – 29.02.) najamnina za proslave iznosi 1.600,00 kn.

PDV nije obračunat – fizička osoba nije u sustavu PDV-a prema čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u. Boravišna pristojba naplaćena je u paušalnoj svoti.

Za rezervaciju je potrebno uplatiti akontaciju u iznosu od 500,00 kn, u roku od 48 sati od primitka naše ponude. Preostali iznos najamnine potrebno uplatiti najkasnije do početka iznajmljivanja.

Kućica Vam je na raspolaganju od 13:00h pa do idućeg jutra u 10:00h. Dakle, sveukupno 21h.